Zināmas komandas 2020./21. gada sezonai

Zināmas komandas 2020./21. gada sezonai

Zināmas komandas 2020./21. gada sezonai

AVL 2020./21. gada sezonā startēs 9 komandas, kas pārstāvēs 6 novadus – Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Kārsavas un Smiltenes.

ALŪKSNE komanda, kas spēlē AVL jau no 1.sezonas.
NAUDASKALNS komandas sastāvs aizvadīs 4.sezonu, taču pirmās divas sezonas startēja ar nosaukumu “Balvi”.
GULBENES VETERĀNIpieredzes bagātākā šis sezonas komanda.
VK ZELTIŅIjau 3.gads AVL.
SK KUORSOVA AVL piedalās jau 3.sezonu.
GULBENES VILKIstartēs 2.sezonu pēc kārtas.
MADONAS NOVADSpamatsastāvs izveidots apvienojot divas labas iepriekšējo AVL sezonu komandas – “Ļaudonas vsk” un “Logu maiņa”.
AL MEŽS SMILTENEatgriežšanās pēc vienas sezonas pārtraukuma.
SK SPĀKS4.sezonas jaunpienācēji.