Jānis Rakstiņš

Tautība
lva Latvia
Komanda
Bērzpils, Bērzpils